KURZY - ŠKOLENÍ - KONTROLY STAVEBNÍCH STROJŮ

Kontroly stavebních strojů

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 378/2001 Sb. § 4 a Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. § 102 odst.3, ukládá provozovatelům stavebních strojů provádět povinné kontroly stavebních strojů s účinností od 1. ledna 2003

Proto si Vám dovolujeme nabídnout provedení těchto kontrol Vašich stavebních strojů, včetně přídavných zařízení, přímo na Vašem pracovišti, stavbě apod.

Po provedené kontrole stavebního stroje vystavíme "Zápis o provedené kontrole". Součástí totoho zápisu je úvodní fotodokumentace dále základní technické údaje stroje, technická dokumentace, technická prohlídka stroje, zhodnocení a závěr. Platnost kontrolní prohlídky je 12 měsíců. Tento protokol je vyžadován kontrolními orgány - SÚIP, pojišťovnou při vzniku škodné události při provozu stroje nebo koordinátorem na staveništi.

Cena kontroly stavebního stroje:  500 ,- Kč / stroj

Kontroly provádíme na tyto skupiny stavebních strojů:

 • Dozery a traktory kolové, pásové
 • Speciální tahače stavebních mechanismů s demprem
 • Rypadla lopatová pásová, automobilní, kolová
 • Rypadla korečková 
 • Drenážní frézy a rýhovače
 • Nakládací a vykládací stroje kolové a pásové
 • Autogrejdry a grejdrelevátory
 • Motorové skrejpry
 • Skrejpry s pásovým tahačem
 • Trubkoukladače
 • Silniční válce
 • Speciální motorové sněhové stroje
 • Kompaktory
 • Finišery
 • Ručně vedené válce
 • Autodomíchávače a jiné speciální prostředky pro přepravu betonové směsi
 • Čerpadla na betonovou směs
 • Vrtné soupravy pro skalní práce
 • Stroje pro zakládání staveb